Dizajn umjesto prosjeka

Upoznati metale

 - Vaš hrvatski partner u isporuci i kompetenciji

 

 • Impresum 

   

  Pro-Metall Häusler d.o.o. za trgovinu

  HR-10000 Zagreb Kušlanova 3
  
tel: ++385 (0) 1 373 4248

  faks: ++385 (0) 1 373 4685

  mail: office@prometall.hr

  MB 2195704 | MBS 080599255 | OIB: 89411251979 | UID: HR89411251979
  Žiro racun Raiffeisenbank Austria d..d., Zagreb 2484008 - 1104087643  
  Temeljni kapital drustva iznosi 20.000,00 kuna i uplacen je u cijelosti  IBAN: HR5824840081104087643 - Društvo registrirano kod Trgovackog suda u Zagrebu  
  
Clan uprave: Thomas Häusler


   

  Koncept / Grafika / Web dizajn:

  Jenewein Flow: www.jeneweinflow.com   
   
  Servis software:
  Schabkar web solutions
: www.schabkar.com 
   
  Webhosting
:
  OmanBros.com Internetdienstleistungen GmbH: 
www.omanbros.com 

  Prijevod:
  Lingua Riegler Fenkart d.o.o.: www.lrf.hr

  Fotografija
  Foto Peter Melbinger
  www.melbinger.com


  IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA  

  DISCLAIMER / COPYRIGHT  

  Pro-Metall Häusler GmbH (stanje: 12/2012)  

  Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. 

  Predmet zaštite podataka su osobni podaci. Prema § 4 Z 1 Zakonu o zaštiti podataka 2000 (DSG 2000) je riječ o svim podacima o osobi, čiji identitet je određen ili odrediv. Pod to spadaju npr. podaci kao ime, adresa, email adresa ili broj telefona, ili pak podaci o korištenju kao IP adresa. 

  Opseg korištenja podataka Za korištenje naše internet stranice općenito nije potrebno navesti osobne podatke. Vaši osobni podaci nam međutim trebaju u slučaju korištenja naših usluga. To vrijedi za dostavu informativnog materijala ili naručene robe ili kod odgovaranja na individualne upite.

  Ako nam date nalog za izvršenje usluge ili dostavu robe, istražujemo i upotrjebljujemo Vaše osobne podatke samo ukoliko je to potrebno za dovršavanje usluge ili izvršavanje ugovora.  

  Svrha upotrebe podataka i prenošenja podataka; Vaši podaci koriste se samo u skladu s normom Zakona o zaštiti podataka (DSG) 2000, prije svega za svrhe za koje ste nam ih dali. 

  Bez Vašeg jasnog odobrenja Vaši osobni podaci ne uručuju se trećim osobama, osim ako to nije potrebno za izvršenje usluge ili ugovora (npr. prosljeđivanje kooperantu, prijevozniku ili drugim uslužnim službama).   

  I prosljeđivanje informacija ovlaštenim državnim institucijama i ustanovama provodi se samo u okviru zakonskih obaveza obavješćivanja ili ako smo sudskom odlukom obvezni dati informacije. 

  Naši suradnici i od nas ovlaštena uslužna poduzeća obvezuju nam se na pridržavanje odredbi o zaštiti podataka. 

  Prikupljanje podataka korištenjem Google Analyticsa  

  Naša stranica koristi Google Analytics, uslugu analize internetskih stranica Google Inc. („Google”). Google Analytics koristi takozvane kolačiće („Cookies”), datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i pomoću kojih se analizira Vaše korištenje ove stranice. Putem kolačića prikupljene informacije o Vašem korištenju ove stranice (uključujući i Vašu IP adresu) se prenose na server Google-a u SAD-u te se tamo pohranjuju. Google će koristiti te informacije za analizu Vašeg korištenja ove stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima na stranici za vlasnika stranice i za obavljanje drugih usluga povezanih s korištenjem ove stranice i interneta. I Google može ove informacije u danom slučaju prenijeti trećoj strani ako je to zakonski propisano i ako treća strana obrađuje podatke po nalogu Google-a. Google ni u kom slučaju neće povezivati Vašu IP adresu s drugim podacima Google-a. Instaliranje kolačića možete spriječiti putem odgovarajuće postavke u Vašem pregledniku; ali upozoravamo Vas da u tom slučaju nećete moći koristiti neke funkcije ove stranice u punom opsegu. Korištenjem ove stranice izjavljujete da ste suglasni sa obradom o Vama skupljenih podataka od strane Google-a na prije opisan način i u prije navedene svrhe. Prikupljanje i pohranjivanje podataka o korištenju 

  Za optimiranje naše stranice prikupljamo i pohranjujemo podatke kao npr. datum i vrijeme otvaranja stranice. To se radi anonimno, bez da se identificira korisnik stranice osobno. Za prikupljanje i pohranjivanje podataka o korištenju također koristimo kolačiće. Pri tome se radi o malim datotekama koje se pohranjuju na Vaše računalo i služe za pohranjivanje statističkih podataka poput tipa operacijskog sustava, tipa preglednika, IP adrese, prije posjećene stranice (Referrer-URL) i vremena. Te podatke prikupljamo isključivo u statističke svrhe, da bismo mogli optimirati naš nastup na internetu i još privlačnije urediti naše internet ponude. Prikupljanje i pohranjivanje podataka provodi se isključivo u anonimnom obliku i ne mogu se povratno povezati s Vama. 

  Pravo na obaviještenost i pravo prigovora  

  Uvijek i bez navođenja razloga možete besplatno dobiti obavijest o Vašim kod nas pohranjenim podacima. Uvijek možete zahtijevati ispravljanje ili brisanje Vaših kod nas spremljenih podataka. Također uvijek možete dati prigovor protiv korištenja Vaših podataka. U tom slučaju molimo Vas obratite se na u impresumu navedenu kontaktnu adresu. Uvijek Vam stojimo na raspolaganju za daljnja pitanja o našim smjernicama o zaštiti podataka i korištenju Vaših osobnih podataka. 

  Informacije o promjenama  

  Ako bi se Vaši osobni podaci koristili na način koji odstupa od načina navedenog za vrijeme prikupljanja podataka, o tome ćete biti odmah obaviješteni te dobivate mogućnost odlučivanja da li Vaše osobne podatke smijemo koristiti na taj način.  

  Disclaimer 

  Ne jamčimo za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu danih informacija. Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale vezano uz informacije na našoj stranici, s iznimkom nakane i grubog nemara. Sadržaji na ovoj stranici služe isključivo informaciji i nisu pravno obvezujuće izjave, posebno ponude u skladu s § 861 Općeg građanskog zakonika (ABGB).  

  Odgovornost za izravne ili neizravne uputnice na strane stranice („Hyperlinks“) podliježe ograničenju prema § 17 Zakona o elektronskoj trgovini (ECG). Izjavljujemo da se u vrijeme postavljanja poveznica na povezanim stranicama nisu nalazili nikakvi nezakoniti sadržaji. Nemamo nikakav utjecaj na aktualno ili buduće uređenje, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica. Ovime se izričito distanciramo od svih sadržaja svih povezanih stranica koje su promijenjene nakon postavljanja poveznica. To vrijedi za sve unutar vlastitih internet ponuda postavljene poveznice i uputnice kao i strane unose u uređenim knjigama gostiju, forumima, popisima poveznica, e-mail listama i svim drugim oblicima baza podataka na čiji sadržaj je moguć vanjski pristup. Za nezakonite, neispravne ili nepotpune sadržaje i posebno za štete nastale korištenjem ili nekorištenjem takvih ponuđenih informacija odgovara isključivo ponuđač stranice na koju je bilo upućeno, a ne onaj koji samo poveznicom upućuje na dotično publiciranje.  

  Autorsko pravo

  Ova stranica kao i sadržaji na ovoj stranici (uključujući sve podstranice) su zaštićeni autorskim pravom. Preuzimanje ili pohranjivanje stranice i na stranici sadržanih sadržaja, aplikacija ili programa, kao i (potpuno ili djelomično) umnožavanje, stavljanje u promet, prenošenje, prikazivanje, stavljanje na raspolaganje, mijenjanje ili povezivanje ove stranice te njenih sadržaja dozvoljeno je samo s našom izričitom i pismenom suglasnošću.